Våre pumpeløsninger dekker alle typer applikasjoner innen vann, avløp, industri, VVS-markedet, samt olje- & gass-sektoren.

HH Pumpeteknikk leverer alt innen tørroppstilte avløpspumper og senkbare avløpspumper til pumping av kloakk og spillvann innen privat, industriell- og offentlig sektor. Vi leverer også pumper for vannforsyning, industripumper, lensepumper og sirkulasjonspumper. Med pumper og utstyr fra KSB skaper vi løsninger som bidrar til stabilitet og fremgang.